Leefbaar 

Bij projectontwikkeling staan gewoonlijk de economische uitgangspunten voorop, gevolgd door de belangen van gebruikers en andere stakeholders en eventueel nog de uitstraling van het gebouw. De impact op de omgeving is vrijwel altijd van ondergeschikt belang.

Wij doen het anders, want wij vinden de bijdrage van een nieuw project aan de levendigheid en leefbaarheid van de buurt juist het allerbelangrijkst. Om hechte gemeenschappen te vormen creëren wij plekken die samenhang versterken en gebouwen met een sterke identiteit die ruimte bieden aan diversiteit en saamhorigheid. Wij werken aan projecten waar de gebruikers, eigenaren en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten en maken buurten waar zij trots op kunnen zijn.

Doordat onze projecten langdurig aantrekkelijk blijven voor de gebruiker en voor de omgeving realiseren wij zo vastgoed met een hoge economische en duurzame waarde.

Levendig

Leefbaarheid wordt bepaald door de veiligheid, het comfort en het plezier dat bewoners ervaren in de openbare ruimte. Ter versterking van de levendigheid van die openbare ruimte realiseren wij gebouwen met open, aantrekkelijke plinten.

Wij geloven in gemengde buurten, daar ontstaat levendigheid. In onze projecten brengen we een mix aan doelgroepen en functies samen en realiseren we ruimtes om in te werken, wonen en recreëren. We bouwen voor de huidige doelgroepen, maar zeker ook voor die over 20 jaar.